Oferta

Zapewniamy bezpieczeństwo
oraz w pełni odpowiadamy za nasze usługi

Ewidencja przychodów ( ryczałt )

  • analiza dokumentów źródłowych i ich właściwa kwalifikacja,
  • prowadzenie zapisów ewidencji przychodów,
  • prowadzenie ewidencji VAT,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych,
  • przygotowanie przelewów do US i ZUS,
  • przygotowanie i złożenie rocznego zeznania podatkowego PIT -28
  • reprezentacja przed organami podatkowymi i ZUS.
Produkt został dodany do koszyka