Współpraca

Zapewniamy bezpieczeństwo
oraz w pełni odpowiadamy za nasze usługi

Formularz ofertowy

W ramach współpracy oferujemy:

 • prowadzenie ksiąg podatkowych ( podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów, księgi rachunkowe ) oraz ewidencji dla potrzeb rozliczania podatku od towarów i usług ( VAT );
 • prowadzenie rozliczeń i dokumentacji kadrowo - płacowej oraz rozliczeń z ZUS i PFRON;
 • sporządzanie i przesyłanie deklaracji i zeznań podatkowych oraz deklaracji do ZUS i PFRON;
 • przygotowanie sprawozdań finansowych po zamknięciu ksiąg rachunkowych;
 • reprezentacja przed organami podatkowymi, ZUS, PFRON i PIP;
 • pośrednictwo w usługach BHP, usługach notarialnych, radcowskich i adwokackich;
 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej firm jednoosobowych, spółek osobowych ( cywilnych, jawnych, komandytowych ) oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych, stowarzyszeń i fundacji;
 • prowadzenie przekształceń, wydzielenia i połączenia spółek osobowych i kapitałowych;
 • doradztwo w zakresie optymalizacji obciążeń podatkowych;
 • doradztwo i ocena umów w kontekście obowiązujących przepisów podatkowych;
 • przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej firm jednoosobowych i spółek cywilnych do CEIDG oraz spółek jawnych, komandytowych i kapitałowych do KRS.
Nazwa firmy:
Telefon:
Adres email:
Liczba pracowników: *
* pola wymagane
Forma rozliczeń: *
Forma prowadzonej działalności: *
Liczba dokumentów zakupu miesięcznie: *
Liczba dokumentów sprzedaży miesięcznie: *
Produkt został dodany do koszyka